Algemene vragen over MLE software

Met MLE 365 is werken in de cloud eenvoudig en veilig. U hoeft zelf niets te installeren en de software is altijd up-to-date. Het enige wat u nodig hebt, is een abonnement op Office 365. U kunt meteen aan de slag tegen een vast bedrag per maand. Bovendien kunt u besparen op de IT-kosten: de server heeft u voor het controleren en/of het samenstellen van de jaarrekening niet meer nodig.

De 7 meest gestelde vragen over MLE samenstel

MLE samenstel is de applicatie waarmee de accountant in één werkproces een jaarrekening samenstelt, met alles wat daarbij hoort. De output van de applicatie is een jaarrekeningrapport, een accountantsrapport, de publicatiestukken, een samensteldossier en XBRL instance. Daarmee kan gerapporteerd worden aan de uitvragende instanties. Het is één geïntegreerd werkproces. Voor elke post voert u direct alle samenstelwerkzaamheden uit, u voert correcties en herrubriceringen door, werkt het volledige werkprogramma af en voegt de geldende grondslagen en toelichtingen toe. Uiteraard mag het verloopoverzicht ook niet ontbreken.

De 7 meest gestelde vragen over MLE controle

De controlestandaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico’s en een evaluatie. Deze drie elementen vormen de rode draad in het dossier. MLE controlesoftware is opgebouwd vanuit deze elementen. Met MLE controle doorloopt u de workflow in 7 stappen. De workflow is opgebouwd met intelligente formulieren die voldoen aan de laatste regelgeving en vooral ook erg praktisch zijn. MLE controle stimuleert het denk-, werk- en rapportageproces van de controlerend accountant.

Contact

Make Life Easier
Brouwersgracht 156
3901 TM  Veenendaal
+31 (0)318 54 50 25
info@mle365.com

Navigatie & Parkeren
Parking Tricotage
Wolweg 197, 3901 TD Veenendaal
(uitgang Kees Stipplein, dan 2x links)

We delen het pand met visionplanner

Image

Helpdesk

Direct contact met de ontwikkelaars zelf, telefonisch of via de mail:
+31 (0)20 25 88 99 7
helpdesk@mle365.com

Brancheverenigingen

De MLE365-software bevat vaktechnische content van onze kennispartners:

Image
Image
Image
Image
Image
Image